Fchat Chatbot

Chatbot messenger, Zalo, Website

"Fchat phần mềm quản lý đơn hàng, kết nối vận chuyển, tích điểm. Trả lời tin nhắn tự động, gửi thông báo khuyến mãi, các dịch vụ mới đến khách hàng cũ. Fchat là giải pháp tối ưu nhằm tiết kiệm tiền quảng cáo. Bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 24/7"

Sign up for our newsletter

Don't miss out. Receive our free weekly newsletter to learn about the best creative work from all around the globe. We're keeping your email safe and confidential.