Advertisement

Tsinghua TongFang Digital TV

Advertising Agency: Asatsu-dk, Beijing, China
Creative Directors:Ning wen bin
Art Directors: Wudan liyong
Copywriter: Wangqian
Published: May 2007

Tsinghua TongFang Digital TV
Tsinghua TongFang Digital TV
Tsinghua TongFang Digital TV
king's picture
king
Activity Score 109

图解化

Advertisement